Personal

Osobné projekty

Pri mojej tvorbe nezabúdam aj na to, čo je veľmi podstatné a to na vlasté projekty a pre Vás vzhliadnuť zaujímavé obrazy na tému, ktorá ma osloví a snažím sa jej venovať nejaky čas.

V poslednom projekte som sa zameral na tému baníctvo, čo momentálne pripravujem aj ako vernisáž, verím že Vás zaujme a odnesiete si krásny kultúrny zážitok.