Rodina / Familie

Asi najväčšou pýchou a radosťou pre nás všetkých sú naše ratolesti, myslím že pre nás je to najdoležitejšie v živote.

Snažím sa s Vami stráviť pár okamihov a zachytit tie najkrajšie momenty spoločne s deťmi a tak potom pripraviť pre Vás nezabudnuteľnú spomienku, práve pozeraním krásnych fotografií a aj po dlhšom čase si pripomenutím úžasné chvíľky, keď boli ešte menšie.

Unser großter Stolz und die Freude für uns alle sind unsere Kinder. Ich denke, sie sind für uns das Wichtigste im Leben.

Ich möchte mit Ihnen ein paar Minuten verbringen, um die besten Momenten mit den Kindern aufnehmen und so für Sie die unvergessliche Erinnerung vorbereiten, wenn Sie schöne Fotos auch nach der längeren Zeit schauen und sich an die tolle Zeit, wenn die Kinder noch klein waren, erinnern.